Біліктілік емтихандары
"Бағалаушы"," сарапшы" біліктілігін беру туралы куәліктерді алуға үміткер үміткерлер біліктілік емтиханын тапсырады.

"Бағалаушы" біліктілігін беру туралы куәлікті алуға арналған біліктілік емтиханына бағдарламаға сәйкес және бағалаушылар палатасы бекіткен сағат көлемінде жоғары білімі бар, оқудан немесе қайта даярлаудан өткен жеке тұлғалар жіберіледі. Сондай-ақ бағалаушыда кемінде бір жыл мерзімге тағылымдамадан өту.

Бағалаушыларға кандидаттарды оқыту, кәсіптік қайта даярлау бағдарламасы және сағат көлемі бағалау қызметі саласындағы уәкілетті орган бекіткен үлгілік бағдарламаға сәйкес келуге тиіс.

"Сарапшы" біліктілігін беру туралы куәлікті алуға арналған біліктілік емтиханына бағалаушылар жіберіледі.

Адамдар осы Заңда белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда біліктілік емтиханына жіберілмейді.

Біліктілік емтиханына жіберуден бас тарту туралы шешімді бағалаушылар палатасы адамға өтініш келіп түскен күннен бастап он бес жұмыс күнінен кешіктірмей жібереді.

Бағалаушылардың, сарапшылардың біліктілік емтиханын өткізу үшін тест тапсырмаларын бағалау қызметі саласындағы уәкілетті органның келісімі бойынша бағалаушылар палатасы әзірлейді.

Біліктілік емтиханы жазбаша түрде өткізіледі.

Біліктілік емтиханын тапсырған тұлғалар куәліктің нөмірін, тегін, атын және әкесінің атын (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) көрсете отырып, "бағалаушы", "сарапшы" біліктілігін беру туралы куәлік алады.

"Бағалаушы"," сарапшы " біліктілігін беру туралы шешімдер бағалаушылар палатасының интернет-ресурсында орналастырылады.

Біліктілік емтиханын тапсырмаған адамдар біліктілік комиссиясы шешім қабылдаған күннен бастап үш ай өткен соң оны қайта тапсыруға жіберіледі.

Бағалаушылар палатасы мүшелерінің, сараптама кеңесі мүшелерінің тізілімдерін жүргізу нысандары мен тәртібін бағалау қызметі саласындағы уәкілетті орган бекітеді.

"Бағалаушы"," сарапшы " біліктілігін беру туралы куәліктерді беру қағидаларын бағалаушылар палатасы бекітеді.